Trang hỗ trợ khách hàng

Xbyte hỗ trợ khách hàng qua hotline 0984 49 5858

Nếu quý vị chưa phải là khách hàng của Xbyte, xin liên hệ với công ty qua kênh Liên hệ

Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Xbyte có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

1.    Số điện thoại nóng (hotline):

  • Với các khách hàng sử dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng: 0984 49 5858. Thời gian liên hệ: từ 08:00 đến 19:00 tất cả các ngày.
  • Với các khách hàng có nhu cầu liên hệ về dịch vụ CNTT, dịch vụ bảo hành các thiết bị CNTT do Xbyte cung cấp, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 49 5858. Thời gian tiếp nhận thông tin: 24/7.

2.    Thư điện tử (email): 

  • Khách hàng có thể gửi mọi thông tin yêu cầu và câu hỏi, thắc mắc cho chúng tôi theo địa chỉ: info@xbyte.vn
  • Các khách hàng có nhu cầu liên hệ về dịch vụ bảo hành các thiết bị CNTT do Xbyte cung cấp, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: baohanh@xbyte.vn

2.    HelpDesk : 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.